Doc.gr
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013
Πελματογράφημα
 Πελματογράφημα και Ειδικά Ορθωτικά Πέλματα (ORTHOTICS)-  Η λύση για τη σωστή στάση του σώματος και τα προβλήματα των κάτω άκρων 

 Τί είναι η ειδική ιατρική εξέταση που λέγεται πελματογράφημα; Το πελματογράφημα είναι διαγνωστική ιατρική πράξη που πραγματοποιείται από ειδικό ιατρό φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης(φυσίατρο)  και παρέχει τη δυνατότητα στατικής και δυναμικής μέτρησης. Στη στατική μέτρηση σε όρθια στάση, ο ασθενής στέκεται πάνω στον τάπητα μέτρησης όπου μελετάται η ισορροπία και η κατανομή του κέντρου βάρους. Στη δυναμική βαδίζει ελεύθερα πάνω στον ειδικό τάπητα. Οι πληροφορίες που εξάγονται είναι πολύ σημαντικές και χρήσιμες για τον καθορισμό  τόσο της διόρθωσης όσο και της ιατρικής αποκατάστασης του υπάρχοντος προβλήματος και είναι οι ακόλουθες: α.  Η καταγραφή των υψηλών πελματιαίων πιέσεων, η ισορροπία, η σύγκριση μεταξύ του κάθε πέλματος, η επιφάνεια στήριξης, η θέση της πτέρνας, η φόρτιση της καμάρας καθώς και οι αποκλίσεις των διαφόρων γωνιών ή αποστάσεων από τους άξονες που επιλέγει ο εξεταστής, καθώς και η δυσδιάστατη ή τρισδιάστατη απεικόνιση. β.  Η ανάλυση αυτή δε σταματά εδώ, αλλά συνεχίζει περαιτέρω με την  κινητική ανάλυση του βηματισμού, τη σύγκριση του, την κατηγοριοποίησή του, το μέσο όρο πιέσεων, το χρόνο παραμονής των πιέσεων, κλπ.  Όλα αυτά τα δεδομένα είναι απολύτως χρήσιμα και τεκμηριώνουν τόσο την υποκείμενη  πάθηση, βλάβη ή κατάσταση (νευρολογικές, μυοσκελετικές δυσλειτουργίες σε ενήλικες και παιδιά), όσο και την επιλογή της θεραπείας που θα ακολουθήσει. 
Η εξέταση αυτή είναι επώδυνη;   Μερικά από τα πλεονεκτήματα του πελματογράφου και του πελματογραφήματος είναι πως ο εξεταζόμενος δεν αισθάνεται κάτι, δεν υπάρχει πρόσληψη φαρμάκων, ενώ η εξέταση είναι οικονομική και σύντομη καθώς μπορεί να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών. Το σημαντικότερο είναι ότι βάσει της εξέτασης κι έπειτα υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ειδικών ορθωτικών πελμάτων από εξειδικευμένους επιστήμονες στην ορθωτική θεραπεία των κάτω άκρων. Έτσι, με το κατάλληλο πέλμα δίνεται και η ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα.

Ποιός ειδικός ιατρός εκτελεί αυτήν την ειδική εξέταση και πού; Η ειδική αυτή εξέταση εκτελείται ΜΟΝΟ από ειδικούς ιατρούς (φυσιάτρους ή ορθοπεδικούς) που έχουν εκπαιδευτεί στην κινητική και κινηματική ανάλυση βάδισης (στο πελματογράφημα).        
Τί είναι τα ορθωτικά πέλματα;
  Τα ορθωτικά πέλματα [πάτοι] ειδικής κατασκευής είναι κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό, ιδανικά για την απορρόφηση των κραδασμών, την ευθυγράμμιση του διασκελισμού κατά  τη βάδιση, καθώς και για την αντιμετώπιση των αθλητικών τραυματισμών. Χρησιμοποιούνται επίσης για την πρόληψη των παθήσεων της ποδοκνημικής άρθρωσης και του άκρου ποδός.         
Ποιές είναι οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται; Τα πεδία εφαρμογών είναι πάρα πολλά σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν στην:  
Αθλητιατρική - Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση: Σε σύνδρομα κόπωσης, τενοντίτιδες, απονευρωσίτιδες, ανατομικές ιδιομορφίες κλπ., που έχουν επίπτωση τόσο στο άλλο πόδι, όσο και σε όλη την κινητική αλυσίδα (γόνατο, ισχίο, μέση).
Παιδιατρική: Διαταραχές βάδισης, όπως βλαισοπλατυποδία, ραιβοιπποποδία (κοιλοποδία), βλαισογωνία, ραιβογωνία, έξω/έσω στροφή του ποδιού κατά την βάδιση, ανισοσκελία, προσαγωγή του μεταταρσίου, νευρολογικές παθήσεις, κοκ.
Παθολογία: Μεταβολικές παθήσεις, όπως σακχαρώδης διαβήτης και οι επιπλοκές του στον άκρο πόδα. Ο εντοπισμός των πελματιαίων πιέσεων θεωρείται υψίστης σημασίας για τον περιορισμό των εξελκώσεων, και κατ’ επέκταση των ακρωτηριασμών.
Χειρουργική: Πριν και μετά το χειρουργείο στα μετατάρσια.
Ρευματολογία: Ιδιαίτερα στη ρευματοειδή αρθρίτιδα λόγω των δυσμορφιών που προκαλεί στα πέλματα.
Νευρολογία: Από παθήσεις που προσβάλουν την παρεγκεφαλίδα και την ισορροπία.
Τραυματιολογία: Μετά από κατάγματα, διαστρέμματα, κλπ καθώς και σε ένα μακρύ κατάλογο άλλων παθήσεων.  
Γηριατρική: Σε ηλικιωμένους για βελτίωση της ισορροπίας και πρόληψη των πτώσεων ( πρόληψη)                                                               


  • Διάδωσέ αυτό το άρθρο: